Czy wiesz że? Pytanie do eksperta.

Czy można stosować preparat probiotyczny zawierający Clostridium butyricum wraz z probiotykiem Joy Day zawierającym zestaw szczepów probiotycznych z rodzaju Lactobacillus i Bifidobakterium?

Odpowiedź jednoznacznie brzmi TAK, lecz zdecydowanie w oddzielnych dawkach aplikacyjnych.

Tzn. np. preparat zawierający Clostridium butyricum należy przyjmować pomiędzy posiłkami, a preparat probiotyczny JOY DAY wraz z głównymi posiłkami.

Jest to uzasadnione tym, że preparat z Clostridium butyricum zawiera bakterie w postaci liofilizowanej, które podaje się np. w kapsułkach z założeniem dostarczenia ich w formie nie zmienionej do jelita grubego. Clostridium butyricum to bakterie bezwzględnie beztlenowe należące do grupy bakterii komensalnych, bytujące w okołośrodkowej przestrzeni okrężnicy jelita grubego, których ilość/liczebność w warunkach zdrowego organizmu jest ściśle kontrolowana przez zdecydowanie korzystne dla zdrowia bakterie z grupy symbiotycznej. Do tych ostatnich należą m.in. bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobakterium. Mikroorganizmy z obu grup nie konkurują ze sobą dopóki są w równowadze mikrobiologicznej.

Przy czym jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż wątpliwa jest zasadność stosowania preparatów probiotycznych zwierających w swoim składzie mikroorganizmy z gatunków komensalnych takich jak Clostridium butyricum, Bacillus subtilis, czy Bacillus licheniformis. Bakterie te będąc w nadwyżce są potencjalnie patogenne, i jako takie nie łatwe do zredukowania. Tym samym mogą prowadzić do dysbiozy i dalszego osłabiania odporności organizmu.

Niestety, mimo licznych dowodów na to, że preparaty probiotyczne zawierające w swoim składzie bakterie probiotyczne z gatunku Clostridium butyricum, Bacillus subtilis czy Enterococcus faecium, mają pozytywny wpływ na jelito grube, nieszczelne jelito czy zapalenie jelit, to istnieją również liczne przypadki i publikacje naukowe mówiące o ich negatywnym wpływie na zdrowie człowieka. Reasumując, preparaty takie nie są bezpieczne do polecania ich stosowania.

Z kolei, bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobakterium wchodzą w skład mikroorganizmów symbiotycznych i są zdecydowanie immunostymulujące. Ich metabolity mają właściwości przeciwzapalne, bakteriobójcze i uszczelniające strukturę jelit. Bakterie te mają właściwość prozdrowotnego kolonizowania przestrzeni jelit, zarówno jelita cienkiego na całej jego długości jak i przestrzeni jelita grubego w tym również okrężnicy.

Preparaty probiotyczne JOY DAY w postaci płynnej posiadają w swoim składzie wyłącznie mikroorganizmy symbiotyczne wraz z ich cennymi metabolitami, dzięki czemu są immunostymulujące i wspierają funkcje ochronne organizmu.

Dzięki płynnej aplikacji wraz z posiłkiem (lub zaraz po posiłku) mają one zdolność do zasiedlanie całej przestrzeni jelit, odpowiednio od samej jamy ustnej do końca jelita grubego. Przemieszczając się przez pasaż jelit wypełniają ich przestrzeń i zasiedlają nabłonek współtworząc barierę ochronną przed patogenami pochodzącymi z zewnątrz organizmu.

Więcej informacji na ten temat możesz przeczytać na: